reklama
kategoria: Ubezpieczenia
12 maj 2020

Wypłaty zasiłków z ZUS może być opóźnione

zdjęcie: Wypłaty zasiłków z ZUS może być opóźnione
Zaniepokojeni brakiem wypłat zasiłków świadczeniobiorcy w ostatnich dniach pytali w ZUS o termin ich realizacji. Opóźnienia w bieżącej realizacji wniosków są bezpośrednio związane z pandemią COVID-19.
REKLAMA
Powodem zwłoki w wypłatach świadczeń jest m. in. wielokrotny wzrost liczby wniosków o zasiłki. W marcu liczba spraw wzrosła o 46% w stosunku do lutego, w kwietniu o 67,7% w stosunku do marca i  aż o 145% w stosunku do lutego. Wysoka liczba prowadzonych postępowań, ale także absencje pracowników  ZUS związana z koronawirusem,  powodują, że nie zawsze jest możliwa realizacja wniosków o zasiłki w ustawowym terminie.

Zasadą jest, że opóźnienie wypłaty środków następuje dopiero po upływie 30 dni od dnia następującego po dacie wpływu do  ZUS ostatniego dokumentu wymaganego do ustalenia prawa do zasiłku. Możliwość opóźnienia w wypłacie świadczeń w zaistniałej sytuacji zostały przewidziane przez ustawodawcę. Odstępstwa od  ustawowego terminu realizacji wypłat świadczeń w związku z sytuacją pandemii określa Ustawa o zwalczaniu COVID-19. Zgodnie z tą ustawą bieg terminów procesowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

- Warto również pamiętać, że w okresie stanu epidemii nie stosuje się przepisu, na podstawie którego  organ  prowadzący  postępowanie ma obowiązek  powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie. Nie mają także zastosowania przepisy o bezczynności organów, nie można też stosować środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Wspomniane przepisy Ustawy o COVID-19 nie zatrzymują prac ZUS i wypłat świadczeń. Wszelkie opóźnienia wynikają z dużej liczby złożonych wniosków o świadczenia. Zapewniam, że dokładamy wszelkich starań, by wypłaty zasiłków odbywały się jak najszybciej. Pomimo możliwych  opóźnień wszystkie należne środki zostaną świadczeniobiorcom wypłacone.
PRZECZYTAJ JESZCZE
reklama

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany