kategoria: Wydarzenia
28 maj 2020

IV edycja Marszu Żółtej Wstążki w walce o reformę ochrony zdrowia psychicznego Polaków

zdjęcie: IV edycja Marszu Żółtej Wstążki w walce o reformę ochrony  zdrowia psychicznego Polaków / fot. nadesłane
fot. nadesłane
W najbliższą sobotę, 30 maja odbędzie się kolejna edycja Marszu Żółtej Wstążki organizowanego przez Fundację eFkropka. Tegoroczne hasło „Idziemy #PoGodność” ma na celu podkreślenie roli solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. Celem inicjatywy jest przypomnienie społeczeństwu, a w szczególności decydentom o wieloletnich zaniedbaniach w organizacji podstawowej opieki i leczenia osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Jak co roku organizator przygotował postulaty działań, które powinny zostać zrealizowane, by ratować zdrowie psychiczne Polaków. W tym roku jest ich osiem. Marsz objął swoim patronatem honorowym Rzecznik Praw Pacjenta.
REKLAMA
Fundacja eFkropka, zajmująca się na co dzień wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi, monitoruje stan polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego i sytuacji osób dotkniętych zaburzeniami. Opierając się na swoim doświadczeniu i obserwacjach - Fundacja, rokrocznie organizuje Marsz Żółtej Wstążki, któremu towarzyszy publikacja postulatów zmian w opiece psychiatrycznej.

„Główne cele naszej inicjatywy to zaznaczenie obecności osób dotkniętych kryzysem psychicznym w społeczeństwie, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i dyskryminacji oraz zabieganie o zwiększenie finansowania i dalszego reformowania systemu ochrony zdrowia psychicznego. Szacuje się, że co czwarty Polak doświadcza kryzysu psychicznych na którymś z etapów życia. W organizowanych przez nas Marszach Żółtej Wstążki uczestniczą wspólnie pacjenci, profesjonaliści opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej, rodziny, przyjaciele i znajomi chorych, którzy chcą zmienić polską psychiatrię” – podkreśla Jakub Andryańczyk, organizator Marszu, Wolontariusz Fundacji eFkropka

Doświadczenia izolacji społecznej ostatnich tygodni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej uwidoczniły znaczenie zdrowia psychicznego dla codziennej egzystencji. Eksperci z zakresu psychiatrii są zgodni, że wydarzenia związane z pandemią koronawirusa przyczyniły się do istotnego wzrostu poczucia lęku, nasilających się stanów depresyjnych, obniżonego nastroju u wielu osób. Pokazało to jak ważna jest całościowa, dostosowana do potrzeb pacjenta opieka psychologiczna i psychiatryczna oraz konieczność działania na rzecz jej poprawy.

Wydarzenie, którego hasło przewodnie to „Idziemy #pogodność” miał przejść ulicami Warszawy 30 maja 2020 r. już po raz czwarty i po raz pierwszy ulicami kilku innych miast. Niestety w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju odbędzie się wirtualnie, organizatorzy zachęcają do udziału w marszu online. Niezależnie od tegorocznej formuły marszu apel i postulaty Fundacji eFkropka wybrzmiewają głośno i stanowczo:
  1. Miliard złotych na ochronę zdrowia psychicznego do 2025 roku. Apelujemy o stopniowe zwiększenie nakładów na zdrowie psychiczne z 3,4% do 6% ze środków przeznaczanych na ochronę zdrowia.
  2. Objęcie do 2027 roku wszystkich dorosłych mieszkańców środowiskową opieką Centrów Zdrowia Psychicznego, których teraz w ramach pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego działa w Polsce 29.
  3. Objęcie środowiskową opieką psychiatryczną niepełnoletnich zgodnie z założeniami reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.
  4. Stworzenie przy każdym szpitalu powiatowym oddziału psychiatrycznego podstawowej opieki, aby niezbędna pomoc była w zasięgu osób potrzebujących.
  5. Zapewnienie szerokiego dostępu do refundacji nowoczesnych leków. Upominamy się o dostęp do nowoczesnych środków farmakologicznych, które nie wywołują skutków ubocznych oraz są przystępne cenowo dla pacjentów i ich rodzin.
  6. Wzywamy podmioty odpowiedzialne za kształtowanie porządku prawnego, rozwój kultury, nauki, edukacji, przekaz medialny i inspiracje moralne do skoordynowanej pracy nad przełamywaniem powszechnych w tym zakresie stereotypów.
  7. Stworzenie Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego w Sejmie.
  8. Domagamy się ścisłej współpracy między ministerstwami na rzecz deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej. Wzywamy do powołania Komisji składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, organizacji pozarządowych działających na polu zdrowia psychicznego, przedstawicieli środowiska pacjentów i rodzin.
  9. Stworzenie stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta Psychiatrycznego w każdej placówce systemu ochrony zdrowia psychicznego.
Marsz startuje 30.05.2020 i potrwa do 9.06.2020r.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany