19 maj 2022

Multisensoryczny Dzień Krajobrazu

Choć odbędą się dopiero w październiku bieżącego roku, to już rozpoczęły się przygotowania do tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu. W tym roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska szczególną uwagę zwraca na multisensoryczny charakter krajobrazu i zachęca do doświadczania go wszystkimi zmysłami.
REKLAMA
Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polski – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i obchodzony jest 20 października.

Jak czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej krajobraz jest to „obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich;”.

Często zapominamy jednak, że "postrzeganie" odnosi się do znacznie szerszego zakresu odbierania rzeczywistości, niż tylko wzrokowego. Krajobrazów doświadczamy bowiem poprzez wszystkie zmysły, jawią się nam one jako suma zmysłowych doznań. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować go i dotknąć.

Wybór tegorocznego hasła przewodniego nie jest więc przypadkowy „Krajobraz: doświadczam w pełni” ma zwrócić uwagę na jego multisensoryczny charakter, którego odbiór zależy od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów.

Ponadto poprzez to wskazanie tematu obchodów podnosi się świadomość społeczeństwa w zakresie różnych wpływów kształtujących krajobraz. Oraz, na co mają nadzieję organizatorzy wzmacnia potrzebę większej dbałości o przestrzenie pośród których żyjemy.

Obchodom Dnia Krajobrazu towarzyszy przyznawana co dwa lata Nagroda Krajobrazowa. Przyznaje ją Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, kierując się wzorcowymi inicjatywami i działaniami w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem. Laureat krajowego wyróżnienia uzyskuje nominację do Europejskiej Nagrody Krajobrazowej Rady Europy. 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2022-09-20 19:00
miejsce
Bistro Plus, Ząbki, ul. Powstańców 27
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-29 09:30
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany