300 mln zł na skuteczne rozwiązania w walce z pandemią

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 6 maja przyjmuje wnioski przedsiębiorców i naukowców w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Trwa również nabór na dofinansowanie prac B+R realizowanych przez szpitale jednoimienne. Projekty zgłoszone w obu inicjatywach mają prowadzić do opracowania rozwiązań służących walce z epidemią koronawirusa w obszarze diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Łącznie do rozdysponowania jest co najmniej 300 mln zł.
REKLAMA

Pandemia koronawirusa to największe wyzwanie, przed jakim stanęła ludzkość w XXI wieku. Możemy mu sprostać tylko poprzez integrację działań państwa, nauki i biznesu. Wierzę, że kreatywność polskich naukowców i przedsiębiorców odegra kluczową rolę w walce z koronawirusem – mówi premier Mateusz Morawiecki.

Liczymy, że prace polskich naukowców i przedsiębiorców nie tylko pomogą w opanowaniu obecnie rozprzestrzeniającej się choroby COVID-19, ale w przyszłości pozwolą skutecznie przeciwdziałać chorobom wirusowym, leczyć je i minimalizować ich skutki – ocenia minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek

Szybką Ścieżką do zwalczenia epidemii

NCBR w pierwszej kolejności sięgnął po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2. 200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Celem Funduszy Europejskich było i jest rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych. Dziś największym wyzwaniem jest walka z pandemią COVID-19. Przekierowanie części dostępnych funduszy unijnych na tę walkę jest naturalną decyzją. 200 mln zł na konkurs Szybka Ścieżka Koronawirusy to tylko jeden z elementów Funduszowego Pakietu Antywirusowego – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Nabór wniosków trwa od 6 maja aż do końca roku czyli do 31 grudnia. Aby usprawnić aplikację i przyznawanie grantów, konkurs podzielono na 3 rundy. Pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Oceny poszczególnych wniosków będą prowadzone po zakończeniu każdej z rund i zajmą do 90 dni.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Co ważne konkurs dedykowany jest projektom realizowanym na terenie całej Polski: 125 mln zł przeznaczonych zostanie na prowadzenie prac na tzw. terenach słabiej rozwiniętych, a 75 mln zł w województwie mazowieckim.

Zgłoszone do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Wsparcie dla szpitali jednoimiennych

NCBR uruchomiło także nowe przedsięwzięcie dla szpitali jednoimiennych na prace B+R. Wszystkie placówki tego typu od 22 kwietnia do 31 maja mogą starać się o dofinansowanie projektów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, służących ochronie personelu oraz leczeniu COVID-19. Budżet zarezerwowany na projekty to co najmniej 100 mln zł. Inicjatywa ma formę dofinansowania przyznawanego na maksymalnie prostych zasadach. Taka forma pomocy jest możliwa dzięki wejściu w życie rozwiązań przyjętych w tzw. drugiej tarczy antykryzysowej.

NCBR angażuje się w walkę z epidemią koronawirusa w sposób możliwie najbardziej kompleksowy. Z jednej strony wykorzystujemy dobrze znane przedsiębiorcom zasady Szybkiej Ścieżki. Znana formuła pozwala sądzić, że wkrótce poznamy następne rozwiązania odpowiadające na obecne wyzwania. Zupełną nowością jest dofinansowanie dla szpitali jednoimiennych na prace B+R. Po raz kolejny kierujemy strumień pieniędzy dokładnie tam, gdzie mogą przynieść najlepsze efekty – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

O dofinansowanie mogą starać się: szpitale jednoimienne, konsorcja szpitali jednoimiennych (maksymalnie 2 podmioty) oraz konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych (maksymalnie 2 podmioty, przy czym szpital nie musi być liderem konsorcjum). Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, przy czym jego realizacja może rozpocząć się najwcześniej 14 marca 2020 roku, a najpóźniej 31 lipca 2020 roku. W projekcie można powierzyć realizację części prac podwykonawcy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez dany podmiot. Budżet przedsięwzięcia to 100 mln zł. NCBR zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej kwoty. Środki finansowe będą pochodziły z budżetu krajowego – ze środków dotacji celowej będącej w dyspozycji NCBR.

Pakiet rozwiązań dla partnerów NCBR

Warto przypomnieć, że opisane inicjatywy to nie jedyne działania NCBR ułatwiające przedsiębiorcom, uczelniom i jednostkom naukowym występowanie o granty oraz prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w czasie pandemii. NCBR przedłużyło nabory w poszczególnych konkursach, a także wprowadziło spotkania członków panelu lub komitetu inwestycyjnego z wnioskodawcami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wnioskodawcy mogą skorzystać również z regularnych szkoleń online, w których eksperci NCBR przybliżają procesy aplikowania.

NCBR wyszło również naprzeciw potrzebom beneficjentów, rozpatrując indywidulanie projekty, które tego wymagają ze względu na obecną sytuację epidemii oraz stawiając na większą elastyczność w podejściu do kwalifikowalności części kosztów i harmonogramów prac B+R. W ramach nadzoru czasowo zawieszono wizyty u beneficjentów na rzecz kontroli na dokumentach przekazanych mailowo.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
893393
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany