Czy kolejna pandemia jest nam podawana na talerzu? Compassion Polska pokazuje system produkcji żywności przez pryzmat Covid19

Organizacja Compassion Polska opublikowała nowy, szczegółowy raport o znamiennym tytule: „Czy kolejna pandemia jest nam podawana na talerzu?”. Zbadała w nim wpływ rolnictwa przemysłowego i hodowli zwierząt w powstawanie i rozpowszechnianie pandemii oraz chorób odzwierzęcych u ludzi.
REKLAMA
W raporcie zostało podkreślone, że hodowla przemysłowa zwierząt nie jest rozwiązaniem oraz, iż należy odrzucić błędne argumenty o tym, że tzw. „mokre targi” należy zastąpić intensywną hodowlą zwierząt, aby zapewnić tanią żywność wciąż rosnącej światowej populacji. W raporcie dostarczono dowodów podkreślających pilną potrzebę odejścia od intensywnej hodowli przemysłowej zwierząt, zmniejszenie produkcji mięsa i zastąpienie aktualnego, niewydolnego systemu produkcji naszej żywności rolnictwem agroekologicznym i regeneracyjnym. Compassion Polska podkreśla, że takie rozwiązania zapewnią nam bezpieczną przyszłość.

Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska mówi: Czołowi eksperci zgadzają się, że intensywna hodowla zwierząt może wywołać kolejną globalną pandemię. Nasz raport bada zależności i odsłania wszystkie powody, dla których po prostu musimy odejść od przemysłowej produkcji zwierzęcej do alternatywnego systemu żywnościowego, który będzie bezpieczny dla zdrowia ludzkiego, dobry dla naszej planety i dla zwierząt.

Potrzeba zmiany nigdy nie była tak istotna i pilna. Utrzymanie wadliwego globalnego systemu żywnościowego czy pomysły na jeszcze większą intensyfikację rolnictwa po kryzysie Covid19 to bardzo złe i krótkowzroczne myślenie. Trzy na cztery nowe choroby zakaźne u ludzi pochodzą od zwierząt: grypy świńska i ptasia czy Ebola to tylko przykłady. Od 30 lat borykamy się z problemem braku nowych antybiotyków, a dla lekarzy staje się wyzwaniem leczenie prostych chorób, bo przez nadużycia na zwierzęcych fermach pojawiły się superbakterie oporne na leki, którymi dysponujemy.

Tracimy bioróżnorodność i wycinamy lasy po to, żeby ziemię obsiać zbożem, którym potem karmimy zwierzęta gospodarskie. Jesteśmy w punkcie zwrotnym w historii i bardzo potrzebujemy sensownego planu działania, który zostanie przyjęty i wdrożony przez instytucje globalne, ale też i przez rządy krajowe.

W raporcie:
  • stwierdzono, że 70% antybiotyków na całym świecie stosuje się w hodowli zwierząt, głównie w sektorze przemysłowym co powoduje oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, która z kolei skutkuje brakiem skuteczności kluczowych leków w medycynie ludzkiej,
  • podkreślono niebezpieczeństwo związane z zoonozami, czyli chorobami odzwierzęcymi
  • stwierdzono, że zwierzęta hodowlane powinny być postrzegane jako istoty czujące, a nie maszyny produkujące naszą żywność,
  • zbadano, w jaki sposób można przejść do hodowania zwierząt gospodarskich w systemach „zorientowanych na zdrowie”, w których dobrostan oraz zdrowie będzie integralnym elementem
  • zbadano politykę gospodarczą i środki potrzebne do ukierunkowania nas na regeneracyjne rolnictwo i sprawiedliwy system żywnościowy,
  • podkreślono korzyści zdrowotne, klimatyczne i środowiskowe wynikające ze zmniejszenia spożycia mięsa i innych produktów odzwierzęcych,
  • stwierdzono, że żywność należy traktować jako dobro publiczne, a nie towar zbywalny.
Wraz z wydaniem raportu organizacja Compassion Polska rozpoczęła petycję wzywającą wpływowe instytucje globalne takie jak Bank Światowy, Organizację Narodów Zjednoczonych, Światową Organizację Zdrowia czy Światową Organizację Zdrowia Zwierząt, ale też przedstawicieli polskiego rządu do podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony zdrowia ludzkiego i zdrowia planety poprzez przyjęcie solidnego planu działania i zmianę modelu rolnictwa, który zmniejszy ryzyko przyszłych pandemii. Podkreślone zostało, aby wszystkie strategie i inicjatywy już wdrożone lub rozpoczęte (takie jak strategia Farm to Fork, Zielony Ład i Zielony Nowy Ład) były teraz traktowane priorytetowo i realizowane z myślą o najbardziej ambitnych celach.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
893393
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany