14 maj 2020

Pracodawcy RP przekazali Ministerstwu Zdrowia uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID-19

Zapisy projektowanego rozporządzenia o standardzie organizacyjnym laboratorium COVID-19 ograniczają dostęp do testów na koronawirusa oraz potencjał wykonawczy laboratoriów – argumentują Pracodawcy RP w piśmie do Ministerstwa Zdrowia. Zdaniem ekspertów, za wzór należy przyjąć zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, dzięki którym w wielu krajach – przez zastosowanie masowej diagnostyki – udało się osiągnąć oczekiwane, pozytywne efekty.
REKLAMA
„Zaprojektowane przepisy  § 3 ust. 2 projektu rozporządzenia, ograniczające badania ze środków innych niż publiczne do 30% liczby badań wykonywanych w danym laboratorium, przyczynią się do niewykorzystania potencjału laboratoriów” – zwracają uwagę eksperci.

„Nie do przyjęcia są dla nas zapisy wynikające z projektowych przepisów – § 3 ust. 4 zredagowano w taki sposób, że badania dla osób poddanych kwarantannie, izolacji domowej, nadzorowi epidemicznemu lub wykazujących objawy wskazujące na zakażenie SARS-CoV-2 uzyskały pierwszeństwo nie tylko wobec badań wykonywanych bez wskazań medycznych czy epidemiologicznych, ale także przed badaniami dla osób hospitalizowanych oraz badaniami personelu medycznego, który poddany został ryzyku zakażenia SARS-CoV-2” – dodają Pracodawcy RP.

Eksperci podkreślają, że doprecyzowania wymagają przepisy  dotyczące  badań zlecanych przez podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, posiadające kontrakt z NFZ i sfinansowane przez te podmioty na podstawie umów z laboratoriami COVID, ponieważ nie jest jednoznaczne, czy są traktowane jako badania ze środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Zapisy zawarte w § 2 ust. 1 i 3 projektowanego rozporządzenia, które delegują uprawnienia do określenia standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej na podmioty inne niż Minister Zdrowia, są co najmniej wątpliwe, ponieważ powodują, że o zakresie praw i obowiązków podmiotów leczniczych będą decydować podmioty nieuprawnione do stanowienia prawa” – piszą.

„Kwestie zawarte w § 3 projektowanego rozporządzenia z niezrozumiałych powodów prowadzą do ograniczenia  możliwości prywatnego finansowania badań dla osób poddanych kwarantannie czy leczonych w izolacji domowej. W ocenie Pracodawców RP niedopuszczalny jest skutek zapisów zawartych w § 6 projektu rozporządzenia dotyczących wykreślenie  wpisu do rejestru podmiotów leczniczych. To są rozwiązania zastrzeżone dla przepisów ustawowych, rozporządzenie nie może powodować proponowanych konsekwencji dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą” – dodają eksperci Pracodawców RP

„Zwracamy również uwagę, iż Ocena Skutków Regulacji nie wyjaśnia, jakiemu celowi ma służyć wydanie tak zaprojektowanego rozporządzenia, tym bardziej, że większość przepisów stoi w sprzeczność z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia” – czytamy w piśmie.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
893393
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany