kategoria: Zdrowie
4 lipiec 2024

Resort zdrowia planuje zmiany w rozliczeniach ryczałtu szpitali

zdjęcie: Resort zdrowia planuje zmiany w rozliczeniach ryczałtu szpitali / v19560805
v19560805
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) będzie mógł w trakcie okresu rozliczeniowego zwiększyć kwoty ryczałtu szpitalom tzw. sieci, które mają nadwykonania - zakłada to projekt rozporządzenia ministra zdrowia przekazany do konsultacji społecznych.
REKLAMA

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), który w środę trafił do konsultacji.

"Obecnie, jeśli szpital ma nadwykonania, to de facto od decyzji ministra zdrowia zależy to, czy dostanie za nie wynagrodzenie. Ministerstwo Zdrowia wprowadza mechanizm, który pozwala na zwiększenie wartości ryczałtu. To dobre rozwiązanie, bo szpital, który realizuje większą liczbę świadczeń, powinien mieć większy kontrakt - powiedziała PAP radca prawny, ekspertka Związku Powiatów Polskich (ZPP) Bernadeta Skóbel.

Dodała, że ma zastrzeżenia do tego, że wzrost liczby wykonywanych przez szpitale świadczeń ma pokrywać rosnące koszty funkcjonowania szpitali, które wynikają m.in. ze wzrostu wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia. Skóbel zauważyła, że efekt skali, czyli że większa liczba wykonywanych świadczeń przekłada się na ich ekonomiczną opłacalność, nie sprawdza się we wszystkich rodzajach świadczeń.

Zwiększenie liczby świadczeń finansowanych w formie ryczałtu tzw. sieci szpitali (systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej) ma skompensować wzrost kosztów działalności szpitali. Jak zauważa w uzasadnieniu resort zdrowia, wynikają one z inflacji, wzrostu kosztów wynagrodzeń personelu zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych.

Nowe rozwiązania mają według resortu zdrowia umożliwić odpowiednie zwiększenie ryczałtu PSZ (tzw. sieć szpitali - PAP) w bieżącym okresie rozliczeniowym, tym świadczeniodawcom, którzy – w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie popandemicznym wykonali świadczenia w skali przekraczającej liczbę jednostek sprawozdawczych, stanowiącą podstawę ustalenia wysokości ryczałtu PSZ. Proponowany przepis - jak wyjaśnia resort zdrowia w uzasadnieniu projektu - upoważni zatem Narodowy Fundusz Zdrowia do odpowiedniego zwiększenia takim podmiotom kwot ryczałtu PSZ, zgodnie z którym dokonanie odpowiedniej korekty wysokości ryczałtu, w trakcie okresu rozliczeniowego, jest dopuszczalne m. in. „w uzasadnionych sytuacjach związanych ze zmianą zakresu działalności leczniczej świadczeniodawcy”.

Ministerstwo Zdrowia zauważa, że zgodnie z rekomendacją prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), NFZ powinien zwiększyć o 1,09 proc. wolumen świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w formie ryczałtu PSZ, w celu skompensowania świadczeniodawcom wzrostu kosztów działalności spowodowanego inflacją oraz wzrostem kosztów wynagrodzeń personelu zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych.

"W celu umożliwienia Funduszowi realizacji powyższej rekomendacji w projekcie wprowadza się przepis przejściowy na mocy którego liczba jednostek sprawozdawczych, obliczana dla danego świadczeniodawcy na bieżący okres rozliczeniowy, obejmujący 2024 r., będzie mogła zostać zwiększona o 1,09 proc." - czytamy w uzasadnieniu.

1 lipca zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych wzrosły pensje minimalne w ochronie zdrowia. Podmioty lecznicze w tym niektóre szpitale sygnalizowały, że będą miały problem ze sfinansowaniem podwyżek. AOTMiT przygotował rekomendacje dla Ministerstwa Zdrowia zakładające m.in. wzrost wyceny świadczeń, z których finansowane są wynagrodzenia. MZ przyjęło trzeci wariant rekomendacji AOTMiT, który oznacza wzrost wydatków NFZ o 15,2 mld zł. w okresie 12 miesięcy od chwili wejścia w życie rekomendacji AOTMiT. Oznacza to 11,09 proc. wzrostu wartości umów NFZ. (PAP)

kno/ agz/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany