kategoria: Zdrowie
8 czerwiec 2023

Szara wstążka - zwiększ swoją świadomość

zdjęcie: Szara wstążka - zwiększ swoją świadomość / pexels/6011601
pexels/6011601
Światowy Dzień Guza Mózgu został wprowadzony w celu zwiększenia świadomości globalnej społeczeństwa na temat wyzwań, jakim muszą stawić czoła pacjenci cierpiący na guzy mózgu oraz możliwości pomocy w procesie leczenia. To wyjątkowe święto stwarza okazję do wyrażenia wsparcia i solidarności dla osób dotkniętych tym schorzeniem. Oficjalnym symbolem tego dnia jest szara wstążka.
REKLAMA
Guz mózgu jest nowo powstałą, obcą strukturą, której rozrost powoduje wzrost ciasnoty śródczaszkowej. Warto jednak pamiętać, iż nie wszystkie guzy muszą być od razu zdiagnozowane jako nowotwór. W takich przypadkach najczęściej są to pasożyty, ropień mózgu, tętniak czy torbiel pajęczynówki.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, rocznie stwierdza się około 2800 nowych przypadków złośliwych guzów mózgu, a około 2300 osób umiera z powodu tej choroby. Ryzyko zachorowania zwiększa się wraz z wiekiem, najczęściej dotykając pacjentów w wieku między 50 a 64 lat. Jednak zaskakująco ponad 15% pacjentów stanowią osoby poniżej 19 roku życia.

Nowotwory mózgu dzieli się na guzy pierwotne powstałe w obrębie mózgu oraz guzy przerzutowe będące następstwem przerzutu. Najpowszechniejszymi odmianami nowotworu u osób dorosłych są:
  • oponiaki (25%),
  • gruczolaki przysadki (25%),
  • glejaki wielopostaciowe (15%),
  • obwodowe nerwiaki osłonkowe (8%),
  • glejaki o niskim stopniu złośliwości (5%).
Dzieci zaś najczęściej zapadają na glejaka o niskim stopniu złośliwości (33%), rdzeniaka (16%), glejaka złośliwego (14%) i wyściółczaka (10%)[3].

Objawy choroby zależne są od umiejscowienia guza, jego rozmiaru oraz lokalizacji ogniska choroby. Wyróżnia się tzw. ogólne symptomy będące charakterystyczne dla wszystkich odmian. Są to objawy podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego takie jak bóle głowy, nudności, wymioty, osłabienie sprawności umysłowej oraz napady padaczkowe i zaburzenia pamięci. Przyczyny choroby nie są do końca znane. Udało się potwierdzić i udowodnić tylko jeden czynnik, który w znacznej ilości przyczynia się do powstawania pierwotnych nowotworów złośliwych OUN – jest nim promieniowanie jonizujące.

Im wcześniej wykryje się guz mózgu będący nowotworem, tym większe są szanse na skuteczne leczenie i lepsze rokowania. Proces diagnozowania zwykle rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu z pacjentem, a następnie wykonuje się badania mające na celu ocenę ciśnienia tętniczego i funkcji serca. W przypadku podejrzenia nowotworu pacjent jest kierowany na konsultację neurologiczną oraz poddawany badaniom obrazowym, takim jak tomografia komputerowa z użyciem kontrastu lub rezonans magnetyczny. W niektórych przypadkach mogą być również zlecane dodatkowe badania, na przykład badanie okulistyczne. W celu potwierdzenia obecności nowotworu lub określenia jego rodzaju lekarz może zdecydować się na pobranie próbki tkanki do badania histopatologicznego.

Leczenie zależne jest od stopnia złośliwości nowotworu. Jeśli jest on łagodny wykorzystuje się głównie metody chirurgiczne i radiochirurgiczne oraz radioterapię, które dają szansę na trwałe wyleczenie. Przy złośliwym nowotworze łączone są metody zachowawcze z zabiegowymi.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany