kategoria: Zdrowie
7 czerwiec 2023

#WorldFoodSafetyDay

zdjęcie: #WorldFoodSafetyDay / pixabay/447170
7 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności
REKLAMA
Co roku, 1 na 10 osób na całym świecie jest dotkniętych chorobami przenoszonymi przez żywność. Istnieje ponad 200 takich chorób, z których niektóre są łagodne, a inne mogą prowadzić do śmierci.

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, który obchodzony jest 7 czerwca, został ustanowiony w 2018 roku na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, dzięki inicjatywie Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Celem tego dnia jest zwiększenie świadomości oraz promowanie właściwych praktyk związanych z bezpieczeństwem żywności.

Bezpieczna żywność jest kluczowym czynnikiem wpływającym na nasze zdrowie. Organizacje FAO/WHO podkreślają konieczność transformacji systemów żywnościowych w sposób, który zapewni zrównoważone zdrowie i przeciwdziała większości chorób przenoszonych przez pokarm. Twórcy polityk dotyczących żywności, praktycy i inwestorzy są zachęcani do zmiany swoich podejść w celu promowania zrównoważonej produkcji i spożycia bezpiecznej żywności.

Czym jest bezpieczeństwo żywności?

Bezpieczeństwo żywności polega na pewności, że spożywana przez nas żywność nie spowoduje żadnej szkody ani nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumenta. Istnieją określone warunki, które muszą zostać spełnione w odniesieniu do używanych substancji dodatkowych, pestycydów i barwników, aby nie stanowiły one ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Taka definicja została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i uważana jest za jedną z głównych podstaw ochrony zdrowia.

Unia Europejska zajmuje się nie tylko ochroną konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności, ale także zapewnia prawidłowe funkcjonowanie rynku poprzez regulację produkcji żywności. Unia Europejska kontroluje uprawy żywności, ustala normy dotyczące zdrowia roślin, dobrostanu zwierząt, stosowanych barwników, pestycydów i nawozów. Ponadto, reguluje również hodowlę zwierząt. Na różnych etapach produkcji żywności przeprowadzane są kontrole, które mają na celu ochronę interesów zarówno konsumentów, jak i kontrolowanie rynku.

Czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo żywności są:
  • pełnowartościowość produktów
  • brak zanieczyszczeń
  • świeżość
  • naturalność produktu
Im mniej przetworzony jest produkt, tym bezpieczniejszy dla zdrowia człowieka.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany