5 grudzień 2022

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

zdjęcie: Międzynarodowy Dzień Wolontariusza / pixabay/3527263
5 grudnia - święto wszystkich wolontariuszy. Skąd się wzięło i jak jest obchodzone?
REKLAMA
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest corocznie 5 grudnia i ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku. Jego celem jest uczczenie dobrowolnej i bezpłatnej pracy na rzecz innych osób, uznanie i docenienie wysiłków osób zaangażowanych w działania dla innych oraz pokazanie społeczeństwu, jak duży jest ich wkład w rozwój społeczny na różnych poziomach, lokalnym, ale też międzynarodowym. Ponadto święto to służy dzieleniu się swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z wolontariatem. W wielu krajach odbywają się konferencje, warsztaty i inne akcje, także o lokalnym charakterze. Inicjatorem obchodów tego wydarzenia w Polsce była Sieć Centrów Wolontariatu, która powstała w 1995 roku.

Wolontariuszy można spotkać w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej czy schroniskach dla zwierząt. Pracują często dla różnych instytucji publicznych i pozarządowych organizacji pożytku publicznego, np. teatrów. Istotą wolontariatu jest m.in. pomoc osobom chorym,  niepełnosprawnym, dotkniętym ubóstwem, działanie na rzecz dobra zwierząt i środowiska naturalnego czy niesienie pomocy humanitarnej i medycznej.

Dlaczego warto być wolontariuszem?

Wolontariusz nie otrzyma wynagrodzenia, ale satysfkacja z działań społecznych może dać bardzo wiele. Przede wszystkim niosąc pomoc i robiąc dobro, zyskujemy poczucie sensu i bycia potrzebnym. Ponadto jest to korzystne dla zdrowia fizycznego i psychicznego, ponieważ angażując się w takie działania, czujemy się szczęśliwsi i spełnieni. Dzięki wolontariatowi mamy też okazję do poznania nowych ciekawych ludzi oraz zdobycia doświadczenia i wiedzy.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-12-15 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany