Kanadyjska sieć prywatnych przedszkoli i szkół Maple Bear wchodzi na polski rynek

fot. nadesłane
Franczyza nowym sposobem na rozwój rodzimych usług edukacyjnych?
Maple Bear – największa globalna sieć dwujęzycznych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, oferująca edukację w systemie kanadyjskim – wchodzi do Polski. Równolegle, placówki jednej z najszybciej rozwijających się na świecie edukacyjnych sieci franczyzowych są otwierane w Rumunii, Bułgarii i Serbii. Ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej zaplanowana jest na lata 2019-2029 i obejmie łącznie 18 krajów, zapewniając edukację ok. 15 tys. uczniów. Polska – ze względu na duży potencjał rynkowy i wysoką dynamikę wzrostu na rynku prywatnych usług edukacyjnych, przekraczającą od 2010 roku poziom 10 proc. – znalazła się w I etapie podboju Europy przez Maple Bear.

Dane niezależnych ekspertów, oszacowane na podstawie informacji z MEN, wskazują, że w wyniku reformy edukacji w Polsce w latach 2017/2018, związanej z likwidacją gimnazjów, o ok. 22 proc. wzrosła liczba prywatnych szkół podstawowych, w których odnotowano aż 48 proc. wzrost liczby uczniów. Tendencja ta cały czas się utrzymuje, co daje dobre perspektywy dla prywatnej edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.

W Polsce, pod szyldem Maple Bear, ma powstać do 2029 roku co najmniej 20 dwujęzycznych przedszkoli i szkół podstawowych, z opcją rozszerzenia pakietu edukacyjnego o szkoły średnie. Placówki tej globalnej sieci uzupełnią w pierwszej kolejności edukacyjną mapę największych aglomeracji miejskich.

Maple Bear celuje w takie miasta, jak: Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź i Szczecin, ale nie wyklucza – w miarę zainteresowania inwestorów wspólną inicjatywą na rynku oświaty – uruchamiania przedszkoli i szkół w mniejszych miejscowościach. Tym bardziej, że potencjał polskiego rynku edukacyjnego jest niezwykle atrakcyjny ze względu na m.in.: najwyższy dochód na gospodarstwo domowe spośród krajów, które znalazły się na mapie ekspansji Maple Bear, duże znaczenie i ‘wartość’ edukacji w świadomości Polaków, przy jednocześnie rosnącej pozycji naszego kraju w rankingu PISA. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Maple Bear szacuje, że uruchomienie w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat co najmniej 20 placówek franczyzowych – w których edukację podejmie około 3,5 tys. dzieci – zapewni ponad 300 nowych miejsc pracy dla wychowawców przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz nauczycieli przedmiotowych.

– Tak intensywny rozwój globalny placówek edukacyjnych pod marką Maple Bear jest wymiernym efektem nie tylko skuteczności naszego systemu i metod nauczania, ale też oznaką sukcesu naszych partnerów franczyzowych na całym świecie, którzy zdecydowali się na prowadzenie biznesu w długofalowej współpracy z nami. Jesteśmy przekonani – w oparciu o trwające cały czas rozmowy z potencjalnymi inwestorami w Europie Środkowo-Wschodniej – że w Polsce będzie to wyglądało bardzo podobnie. Nie stawiamy jednocześnie żadnych ograniczeń ilościowych, co do liczby placówek, zatem opcja nawiązania współpracy pozostaje otwarta dla każdego, kto wiąże swoją przyszłość ze sprawdzonym, przetestowanym na całym świecie i tym samym bezpiecznym rynkowo biznesem na rynku usług edukacyjnych – zapewnia Yann Bidan, dyrektor generalny Maple Bear na Europę Środkowo-Wschodnią.

Maple Bear kształci dzieci i młodzież na całym świecie już od ponad 14 lat, prowadząc aktualnie w systemie franczyzowym ponad 380 placówek przedszkolno-szkolnych w 17 krajach, w których edukację pobiera około 40 tys. uczniów w wieku od 6 m-cy do 18 lat. Planowana, 10-letnia ekspansja Maple Bear w Europie Środkowo-Wschodniej ma objąć – poza Polską, Rumunią, Bułgarią i Serbią – takie kraje, jak: Albania, Austria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Kosowo, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Macedonia Północna, Słowacja, Słowenia i Węgry. Z kanadyjskiej metodologii i systemu nauczania z sukcesem korzystają już dzieci i młodzież w: Stanach Zjednoczonych, Brazylii czy Meksyku. Model ten przyjął się również w innych regionach świata, jak chociażby w: Chinach, Indiach, Bangladeszu, Kenii, Malezji, Maroku, Nepalu, Filipinach, Singapurze, Korei Południowej, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wietnamie czy na Sri Lance, więc przyszedł czas na zagospodarowanie europejskiego, w tym polskiego rynku.

Według międzynarodowego badania PISA, koordynowanego przez OECD, kanadyjski system edukacji stale plasuje się w pierwszej szóstce na świecie. Kanada – zajmując wysokie 5. miejsce w rankingu najlepszych systemów edukacji – wyprzedza wszystkie pozostałe kraje anglojęzyczne na świecie (Wielka Brytania – 22. miejsce, Stany Zjednoczone – 30. miejsce), a także europejskich liderów w dziedzinie gospodarki i edukacji (Francja – 24. miejsce, Niemcy – 12. miejsce). W tym rankingu Polska plasuje się na 18. miejscu.

Kanadyjska metodologia nauczania opiera się na przygotowaniu młodzieży do kształcenia się przez całe życie, odnoszenia sukcesów i stawania się obywatelami świata, dzięki czemu Kanada jest jednym ze światowych liderów w obszarze szkolnictwa (według BBC: www.bbc.com/news/business-40708421). System kanadyjskiej oświaty ma na celu kompleksowe kształcenie ucznia pod względem fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym i społecznym, z naciskiem na trzy fundamentalne elementy: kreatywność, współpracę i umiejętność krytycznego myślenia. Ta skuteczna, sprawdzająca się na całym świecie koncepcja nauczania będzie niebawem dostępna również w Polsce. Wszystko za sprawą kanadyjskich szkół Maple Bear i nowego modelu franczyzy, z którym marka wchodzi na polski rynek.

kontakt dla inwestorów:
Kanadyjska szkoła Maple Bear wykorzystuje najlepsze praktyki stosowanie w kanadyjskim, dwujęzycznym nauczaniu. Maple Bear jest jedną z najprężniej rozwijających się marek na rynku prywatnego szkolnictwa na świecie. Mimo tego, że funkcjonuje dopiero od 14 lat, jest dziś obecna w 17 krajach, prowadząc ponad 380 przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich, do których uczęszcza około 40 tys. uczniów. Skuteczny model biznesowy Maple Bear, oparty na systemie franczyzowym, zaczyna funkcjonować również Europie Środkowej i Wschodniej. Ambitny plan rozwoju placówek edukacyjnych Maple Bear w tym regionie zakłada utworzenie w ciągu 10 lat rozległej sieci szkół, w których kształcić się będzie ponad 15 tys. nowych uczniów.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-12-15 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany