Polacy przestaną spłacać kredyty mieszkaniowe?

Analizując obecną sytuację gospodarczą związaną z korona wirusem, wielu ekonomistów wskazuje na ryzyko wzrostu zatorów płatniczych w całej gospodarce. Dotyczy to również sektora bankowego i ewentualnych opóźnień w spłacaniu kredytów, w tym także kredytów mieszkaniowych.
REKLAMA
Brak negatywnych symptomów

Z raporty AMRON-SARFiN wynika, że na koniec marca 2020 roku zwiększył się odsetek zagrożonych kredytów mieszkaniowych denominowanych we franku szwajcarskim. Podobna zmiana miała miejsce w przypadku kredytów w pozostałych walutach. Jeśli chodzi o kredyty w polskim złotym, to udział zagrożonych kredytów nieznacznie się zmniejszył. Warto jednak podkreślić, że mimo, iż ogółem odsetek zagrożonych kredytów w I kwartale 2020 roku się zwiększył, to jednak nadal pozostaje na niskim poziomie (2,38%).
 
Odsetek kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych stan na koniec I kw. 2020 r
Kwartał i rok Ogółem Kredyty w PLN Kredyty w CHF Kredyty w pozostałych walutach
I kw. 2019 2,48% 2,20% 3,45% 1,85%
II kw. 2019 2,45% 2,18% 3,40% 1,84%
III kw. 2019 2,42% 2,14% 3,40% 1,78%
IV kw. 2019 2,33% 2,05% 3,35% 1,83%
I kw. 2020 2,38% 2,04% 3,55% 1,91%
Opracowanie Twoje-miasto.pl dla serwisu Otodom, na podstawie danych AMRON-SARFiN.

Kredyty mieszkaniowe mają pierwszeństwo

Kredyty mieszkaniowe to te, które na całym świecie cechują się najniższym odsetkiem opóźnionych spłat. Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom tłumaczy, że „wynika to z faktu, iż wielu kredytobiorców jest w stanie oczywiście w skrajnych sytuacjach zaryzykować kupiony na kredyt sprzęt AGD, elektronikę użytkową, czy nawet samochód. Nikt jednak nie chce utracić nieruchomości kupionej na kredyt, w której na co dzień mieszka”. Dlatego też w wielu polskich rodzinach rata kredytu to najważniejsza i pierwsza dokonywana co miesiąc płatność, nawet przed rachunkami.

Należy jednak założyć, że spodziewana recesja w roku 2020 oraz spowolnienie gospodarcze w roku 2021, zapewne przyczynią się do wzrostu liczby gospodarstw domowych, które będą mieć problem z systematycznym regulowaniem zobowiązań. Również tych dotyczących obsługi kredytu mieszkaniowego. Jak wielu Polaków może mieć problemy ze spłatą kredytu mieszkaniowego ? Indeks Jakości portfela kredytów mieszkaniowych, który jest publikowany przez Biuro Informacji Kredytowej wskazuje, iż w maju 2020 roku w stosunku do maja 2019 roku, rzeczona jakość nieznacznie się pogorszyła (Indeks zatrzymał się na poziomie 0,84%). Warto jednak zaznaczyć, że BIK uwzględnia w swoich raportach 90-dniowe opóźnienia w spłacie kredytu. Oznacza to, że pierwsze twarde dane dotyczące spodziewanego wzrostu liczby kredytów mieszkaniowych, których spłaty są opóźnione, będą dostępne dopiero za miesiąc czerwiec i lipiec. W tym miejscu należy jeszcze dodać, że spora grupa kredytobiorców zdecydowała się skorzystać z tzw. wakacji kredytowych, tzn. możliwości odłożenia w czasie spłaty kilku miesięcznych rat kredytu. Takie rozwiązanie z jednej strony wpłynie bez wątpienia na poprawę stabilności finansowej gospodarstw domowych, które spłacają kredyt mieszkaniowy. Z drugiej zaś sprawi, że pierwsze rzetelne informacje oddające poziom kredytów, których spłata jest opóźniona o co najmniej 90 dni mogą trafić do przestrzeni publicznej dopiero w ostatnim kwartale 2020 roku.

Jarosław Mikołaj Skoczeń, redaktor naczelny Twoje-miasto.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
893393
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-05-22 09:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 19:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany