11 czerwiec 2021

Koniec z grzecznymi dziewczynkami - świat potrzebuje zmian

Świat, w którym żyjemy bardzo potrzebuje zmian w zakresie szerokiej społecznej świadomości dotyczącej zwiększenia udziału kobiet w życiu gospodarczym, zwiększenia liczby kobiet na najwyższych stanowiskach dyrektorskich i w zarządach spółek. I nie chodzi tutaj tylko o różnorodność, dywersyfikację w biznesie, które, jak wynika z badań, wpływają pozytywnie na rozwój firm. Chodzi o zmianę świadomości społecznej w obszarze równości szans, sprawiedliwości, w obszarze związanym z walką ze stereotypami i uprzedzeniami oraz możliwościami dopasowania życia zawodowego do potrzeb człowieka, co realnie wpływa na dobrostan jednostki i całych społeczeństw.
REKLAMA
Świat potrzebuje jak najwięcej kampanii i akcji promujących równość płci w biznesie. Patrząc z globalnej społecznej perspektywy prowadzą nas one do tego, żeby cały system, w jakim funkcjonujemy stał się bardziej sprawiedliwy nie tylko dla poszczególnych jednostek, ale dla ogółu społeczeństwa, w którym połowę stanowią przecież kobiety. Dla globalnej gospodarki wykluczenie kobiet z wysokich stanowisk zarządczych, czy też ograniczenie ich udziału na tych stanowiskach, oznaczałoby, że po szczeblach kariery nie pięłyby się na szczyt wszystkie najbardziej uzdolnione osoby. Oznaczałoby także rezygnację z ogromnego potencjału rozwoju gospodarczego, jaki daje udział kobiet w życiu biznesowym.

Kobiety mają wciąż problem z „przebiciem się” przede wszystkim z powodu nadal funkcjonujących, często nieuświadomionych, stereotypów i przekonań, kulturowych schematów myślowych, a nawet uprzedzeń. Barierą po stronie kobiet są także częściej niż u mężczyzn ujawniające się cechy takie jak: brak pewności siebie, asertywności, wiary we własne siły, łatwe poddawanie się opiniom innych, a to jest bardzo często pokłosie modelu wychowania, w którym wciąż króluje wizerunek „grzecznej dziewczynki”. Moja rozmówczyni, Anna, zasiadająca obecnie w radzie nadzorczej jednej z giełdowych spółek powiedziała: „Przeszłam ogromną drogę od roli „grzecznej zahukanej dziewczynki”, jaką wpoili mi rodzice do świadomej swoich kompetencji i swojej siły dojrzałej kobiety. Bez terapii i bez rozwoju osobistego byłoby to w zasadzie niemożliwe, abym doszła do miejsca, w którym jestem.”

Sądzę, że problemem jest także brak zrozumienia korzyści jakie wynikają z udziału kobiet we władzach spółek, brak otwartości na różnorodność i brak uznania tejże różnorodności jako jednego z ważniejszych strategicznych celów firmy.

A przecież badania pokazują, że zróżnicowane pod względem płci władze spółek mają pozytywny wpływ na zwiększenie efektywności firmy, na jej rozwój, wyniki i lepszą pozycję rynkową. Efektywność działań zarządów na etapie np. poszukiwania korzystnych rozwiązań wzrasta znacząco, gdy są one zróżnicowane pod względem płci. Obecność większej liczby kobiet w zarządzie powoduje także, że w procesie podejmowania decyzji uczestniczą efektywniej zarówno mężczyźni jak i kobiety w nim zasiadające. Można śmiało powiedzieć, że różnorodność sprzyja efektywności. Przedsiębiorstwa z najwyższą reprezentacją kobiet w zarządzie osiągają także lepsze wyniki niż te, w których kobiet nie ma lub jest ich mniej.

Ważne zmiany systemowe, o których warto także pamiętać dotyczą kwestii rodzicielstwa. Chodzi o wprowadzenie większej elastyczności w modelu pracy kobiet i mężczyzn w taki sposób, aby kobiety nie musiały w całości nieść na swoich barkach odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi i ich wychowanie. Uważam, że niezwykle ważne jest, aby oboje rodzice w wychowaniu dziecka chcieli uczestniczyć i widzieli w tym wartość dla swojego potomstwa. To uczestnictwo rodziców w wychowaniu dziecka jest dla każdego człowieka bardzo istotne i ma ogromny wpływ na jego funkcjonowanie w dorosłości, a co za tym idzie na to, że w przyszłości całe społeczeństwa będą cieszyły się lepszym zdrowiem psychicznym i będą po prostu szczęśliwsze.

Psycholożka Marta Bańkowska, Fundacja Mentis EDUaction Akademia Rozwoju Edukacji Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie SWPS, Matematyki Stosowanej na Uniwersytecie Gdańskim, NEOMA Business School w Ruen we Francji oraz Akademii Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka, przedsiębiorczyni. W swojej pracy szkoleniowo-trenerskiej korzysta z praktycznej wiedzy i umiejętności zdobytych w biznesie, nowoczesnych narzędzi psychologicznych oraz treningu mentalnego.

Prywatnie szczęśliwa partnerka i mama trzech córek, w wolnym czasie realizuje się jako aktorka Teatru Precedens 11, poetka, uwielbia aktywne formy wypoczynku, slowjogging, jogę i taniec.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-12-18 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany