10 lipiec 2021

CeZ: Dostęp do konta dziecka w IKP ma rodzic zgłaszający dziecko do ubezpieczenia

https://www.facebook.com/internetowekontopacjenta/photos/a.225302108833368/546791440017765/
Dostęp do konta dziecka w Internetowym Koncie Pacjenta, by pobrać np. jego Unijny Certyfikat COVID ma ten rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS - przypomina Centrum e-Zdrowia. Rodzic taki może także upoważnić drugiego opiekuna do wglądu i działań na IKP dziecka.
REKLAMA

"Automatyczny dostęp do konta dziecka ma ten rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS" - przekazało CeZ.

Drugi rodzic może także uzyskać dostęp po uzyskaniu upoważnienia, warunkiem jest jednak to, że posiada swoje IKP. Wystarczy, że opiekun, który zgłosił dzieci do ubezpieczenia w ZUS zaloguje się na swoim koncie, wejdzie w zakładkę "Uprawnienia", a następnie „Konta Twoich dzieci” i w miejscu z danymi dziecka wyznaczy kolejnego opiekuna. Wpisze jego dane: nazwisko i PESEL. Upoważnienie w każdej chwili można cofnąć.

Z IKP można pobrać m.in. swój lub dziecka Unijny Certyfikat COVID. To zaświadczenie, które ułatwia przemieszczanie się w ramach wewnętrznych granic Unii Europejskiej w czasie pandemii.

Ponadto znajdują się tutaj uporządkowane informacje dotyczące wystawionych e-zwolnień, e-skierowań, e-recept, dawkowania leków, listy wyrobów medycznych zrefundowanych nam przez NFZ czy lekach, które dopuszczone są do obrotu w Polsce. Dzięki IKP można też śledzić historię odbytych wizyt u lekarzy. Sprawdzić informacje o wysokości opłaconych składek i dacie zarejestrowania ostatniej, a także o tym, kto i kiedy nas do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosił.

Dodatkowo istnieje opcja zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, upoważnienia osoby bliskiej do zrealizowania recept i wglądu do naszej dokumentacji medycznej, jak również złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

W związku z pandemią dodano także kilka nowych funkcjonalności: możliwość sprawdzenia wyniku testu na wykrycie koronawirusa, informacji dotyczącej nałożonej kwarantanny lub izolacji domowej i podanych dawkach szczepień oraz kodzie QR (ang. Quick Response, szybka odpowiedź). (PAP)

autorka: Klaudia Torchała

tor/ mmu/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-09-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany