9 luty 2021

W życie weszła nowelizacja wzmacniająca ochronę pokrzywdzonych dzieci

fot. PAP
We wtorek w życie weszła nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, która ma wzmocnić ochronę prawną pokrzywdzonych dzieci w sprawach karnych. Chodzi m.in. o domniemanie małoletności w sytuacji, gdy nie da się ustalić wieku pokrzywdzonego.
REKLAMA

Nowe regulacje mają na celu uściślenie obowiązujących przepisów odnoszących się do gwarancji procesowych przysługujących pokrzywdzonym, szczególnie osobom małoletnim. Chodzi o wprowadzenie dwóch zapisów, które dostosują polski kodeks do unijnych dyrektyw.

Polskie prawo nie określało dotychczas wprost, że w przypadku wątpliwości co do wieku pokrzywdzonego, który wydaje się być osobą małoletnią, powinny mieć do niego zastosowanie uprawnienia przewidziane właśnie dla małoletnich pokrzywdzonych.

Pierwszy z nowych przepisów wprowadza w związku z tym zasadę domniemania wieku pokrzywdzonego. "Celem jest rozciągnięcie stosowania szczególnych standardów odnoszących się do pokrzywdzonych dzieci na osoby, których wieku nie można ustalić, np. cudzoziemców, których tożsamość jest nieznana, zaś ich cechy fizyczne i psychiczne mogą świadczyć o tym, że są osobami niepełnoletnimi" - zaznaczano w uzasadnieniu tej zmiany.

"Mamy rocznie kilkadziesiąt spraw z zakresu handlu ludźmi w naszym kraju i często pokrzywdzeni, osoby małoletnie, trafiają bez dokumentów do naszego kraju, jako ofiary handlu ludźmi. Bardzo trudno jest ustalić ich wiek. (...) W tym momencie wprowadzamy domniemanie małoletności" - wskazywał w grudniu ub.r. podczas prac nad przepisami w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Jak wówczas wyjaśniał, będzie to oznaczało domniemanie, że "ten, kto wygląda jak małoletni, rzeczywiście małoletnim jest i korzysta z wszystkich przysługujących mu uprawnień małoletniego pokrzywdzonego".

Drugi z nowych przepisów nakłada na prowadzących postępowanie obowiązek ustalania okoliczności dotyczących "właściwości i warunków osobistych pokrzywdzonego, a także rodzaju i rozmiaru ujemnych następstw przestępstwa". "Indywidualna ocena winna uwzględniać takie elementy jak: cechy osobowe pokrzywdzonego, rodzaj, charakter oraz okoliczności przestępstwa, rozmiar doznanej szkody, relację między pokrzywdzonym a sprawcą" - wskazywano.

Przykładowo przed rozpoczęciem przesłuchania od pokrzywdzonego odbierane będzie oświadczenie, czy chce on stosowania przewidzianych w kodeksie środków ochrony - chodzi m.in. o jednokrotne przesłuchanie pokrzywdzonego, możliwość nagrania czynności, przesłuchanie na odległość, wyproszenie z sali oskarżonego na czas przesłuchania albo wyłączenie jawności postępowania.

Nowelizacja została przyjęta przez Sejm w połowie grudnia ub.r. Senat nie wprowadził do niej poprawek, a prezydent Andrzej Duda podpisał ją 21 stycznia br. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ mark/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-09-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany