13 styczeń 2021

RPP: skala ożywienia gospodarczego w 2021 r. zależna głównie od pandemii

fot. PAP
Można oczekiwać, że po spadku PKB w 2020 r., w tym roku nastąpi ożywienie aktywności gospodarczej, a skala ożywienia będzie zależała przede wszystkim od sytuacji epidemicznej i związanych z nią restrykcji - oceniono w komunikacie po środowym posiedzeniu RPP.
REKLAMA

W komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wskazano, że dane z gospodarki światowej pokazują, że wraz ze wzrostem liczby zakażeń COVID-19 oraz ponownym zaostrzeniem restrykcji epidemicznych w czwartym kwartale 2020 r. wyhamowało ożywienie globalnej koniunktury. "Pogorszeniu uległa przede wszystkim sytuacja w sektorze usług, przy dalszym wzroście aktywności w przemyśle. Jednocześnie inflacja w gospodarce światowej utrzymuje się na niskim poziomie. W strefie euro prognozy wskazują na spadek PKB w czwartym kwartale 2020 r. Banki centralne głównych gospodarek utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów" - poinformowano.

Przyznano jednocześnie, że w ostatnich miesiącach nastąpiła pewna poprawa nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych, przyczyniając się do wzrostu cen części aktywów finansowych, co miało związek z oczekiwaniami dotyczącymi pozytywnego wpływu szczepień na dalszy przebieg pandemii. Wzrosły ceny części surowców na rynkach światowych, w tym ropy naftowej.

Odnosząc się do Polski, RPP wskazała, że wzrost liczby zakażeń COVID-19 oraz zaostrzenie restrykcji epidemicznych w czwartym kwartale oddziaływały negatywnie na aktywność gospodarczą, w szczególności w części sektora usług. "W październiku i listopadzie nastąpił spadek sprzedaży detalicznej. Utrzymujący się wzrost produkcji przemysłowej sugeruje, że sytuacja w tym sektorze jest relatywnie korzystna. Aktualne prognozy wskazują, że roczna dynamika PKB w czwartym kwartale była nadal ujemna i prawdopodobnie niższa niż w poprzednim kwartale" - wyjaśniono.

Rada dodała, że dane z rynku pracy za listopad wskazują na stabilizację przeciętnego zatrudnienia oraz rocznej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę, że inflacja w grudniu 2020 roku - zgodnie z szybkim szacunkiem GUS - spadła do 2,3 proc. r/r (z 3 proc. r/r w listopadzie).

"Można oczekiwać, że po spadku PKB w 2020 r., w bieżącym roku nastąpi ożywienie aktywności gospodarczej, przy czym skala ożywienia będzie zależała przede wszystkim od sytuacji epidemicznej związanych z nią restrykcji" - przewiduje RPP.

Według Rady dalszy przebieg pandemii oraz jej wpływ na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą pozostaje głównym źródłem niepewności dotyczącej kształtowania się krajowej koniunktury. "Pozytywnie na koniunkturę będą oddziaływać działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP. Wzrost aktywności może być natomiast ograniczany przez podwyższoną niepewność oraz słabsze niż przed pandemią nastroje podmiotów gospodarczych, które będą skutkować istotnym obniżeniem dynamiki inwestycji" - oceniono.

Dodano, że tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez "brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP".

W komunikacie zapewniono, że Narodowy Bank Polski będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

"Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej" - podkreślono.

Dodano, że aby wzmocnić oddziaływanie poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę, "NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym". "Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki. Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym NBP. Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego" - podsumowano.

W środę RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna wynosi 0,10 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej, stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej.

Na posiedzeniach między 17 marca a 28 maja 2020 r. RPP trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 pb., w krokach po 50, 50 i 40 pb., do poziomu 0,10 proc. (PAP)

autor: Michał Boroń, Łukasz Pawłowski

mick/ pif/ pad/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
893393
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany