30 lipiec 2020

Warszawscy radni udzielili absolutorium prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu

fot/By Adrian Tync - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91936078
Warszawscy radni udzielili w czwartek prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.
Koronawirus
87330
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Za udzieleniem Trzaskowskiemu absolutorium głosowało 40 radnych, 17 było przeciwko. Jedna osoba się wstrzymała i jedna była nieobecna.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019 poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.

W tym głosowaniu 41 radnych było za, 16 było przeciw i także jedna osoba się wstrzymała oraz jedna była nieobecna.

W 2019 roku dochody stolicy wyniosły 18 109 406 599 zł, w tym 677 080 390 zł stanowiły dochody majątkowe, a 17 432 326 209 zł dochody bieżące. Jeśli chodzi o wydatki to wyniosły one 18 715 018 722 zł. W tej kwocie wydatki majątkowe stanowiły 2 375 057 960 zł, wydatki bieżące 16 339 960 762 zł. Deficyt budżetu wyniósł 605 612 123 zł.

W 2019 roku Warszawa zrealizowała 1353 zadania, w tym 339 zadań bieżących oraz 1014 zadań inwestycyjnych. Plan dochodów został zrealizowany w 100,7 proc., a plan wydatków w 95 proc.

Jeśli chodzi o źródła dochodów miasta to największe dochody Warszawa miała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które rozliczają PIT w Warszawie - było to 6 314 034 865 zł. Pozostałymi dużymi źródłami dochodów były subwencja oświatowa z budżetu państwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.

W ramach wydatków w 2019 roku największe wydatki miasto miało w sferze edukacji i transportu oraz komunikacji, a także ochrony zdrowia i pomocy społecznej. (PAP)

Autorka: Natalia Kamińska

nmk/ lena/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
87330
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2020-11-28 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-12 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany