17 sierpień 2021

Scoring. Jak wpływa na wniosek o kredyt hipoteczny?

Ocena potencjalnego kredytobiorcy w banku składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich stanowi standardowa procedura weryfikacji twardych danych finansowych. Drugi, coraz bardziej istotny element, to ocena wiarygodności wnioskującego o kredyt przez pryzmat … danych statystycznych. Dowiedz się jak scoring wpływa na Twój wniosek o kredyt.
REKLAMA
Wszyscy mamy świadomość, że bank, decydując o przyznaniu kredytu hipotecznego weryfikuje sytuację finansową wnioskodawcy. To oczywiste. Bank chce (i ma to do tego pełne prawo), sprawdzić, czy sytuacja finansowa potencjalnego kredytobiorcy jest na tyle dobra, aby ten był w stanie zwrócić do banku pożyczone pieniądze. Oczywiście wraz z należnymi odsetkami. Dzisiaj jednak sama analiza finansów kredytobiorcy to nie wszystko. Aby uzyskać kredyt hipoteczny na zakup wymarzonego domu czy mieszkania trzeba jeszcze pochwalić się odpowiednim scoringiem kredytowym.

Scoring, co to takiego?

Proces zbliżony do oceny scoringowej od dawna wykorzystywany jest w sektorze ubezpieczeń. Przykładowo nikogo nie dziwi fakt, że posiadacze aut niektórych marek płacą wyraźnie wyższe opłaty za ubezpieczenie OC, od pozostałych. Statystycznie bowiem, częściej od pozostałych powodują wypadki samochodowe.

Ocena scoringowa w banku funkcjonuje w podobny sposób. Służy jednak nie do wyznaczenia wysokości składaki, a do oszacowania ryzyka braku spłaty kredytu bankowego, w tym kredytu hipotecznego. Scoring bankowy to nic innego jak szacunek prawdopodobieństwa spłaty (lub jego braku) zaciągniętego przez kredytobiorcę w banku zobowiązania, na podstawie danych statystycznych. W ten sposób ustalane jest ryzyko kredytowe.

Czy scoring bankowy dotyczy każdego kredytobiorcę?

Informacje analizowane w trakcie oceny scoringowej, mają za zadanie stworzenie niejako portretu psychologicznego osoby wnioskującej o kredyt, który pomoże wyłapać najbardziej prawdopodobny schemat zachowania. Każdy potencjalny kredytobiorca jest porównywany do ogromnego zbioru danych, na który składają się informacje z wcześniejszych umów kredytowych. Na tej podstawie tworzony jest profil klienta i szacowane jest ryzyko braku spłaty kredytu - tłumaczy Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom.
- Co ważne, takiej ocenie poddawani są wszyscy kredytobiorcy również ci z pozytywną oceną sytuacji finansowej. Rodzajów scoringu jest wiele, każdy z nich może wykorzystywać inne informacje i może służyć do oceny innego ryzyka kredytowego o innym charakterze - dodaje.

Jakie informacje mogą mieć znaczenie dla oceny wyniku scoringowej?

Co jest analizowane przy scoringu? Przede wszystkim te podstawowe dane: płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie, miejsce zatrudnienia, forma zatrudnienia (rodzaj umowy), liczba członków rodziny, zobowiązania gospodarstwa domowego, wysokość oszczędności itp. Negatywnie na ocenę scoringową wpływa przede wszystkim wysoka wartość zobowiązań finansowych, bądź negatywna historia ich spłaty. Zaleganie ze spłatą kredytu w przeszłości może stanowić duży problem przy składania wniosku o nowe zobowiązanie. Można jednak wskazać również atrybuty, które powodują podniesienie oceny scoringowej. Dla przykładu, osoby zatrudnione w sektorze publicznym zwykle mogą pochwalić się wyższą oceną scoringową, niż te pracujące w sektorze prywatnym. Należy wiązać to z niższym ryzykiem utraty pracy, a więc i ryzykiem zaprzestania spłacania rat kredytu w takiej sytuacji.

Pozytywna historia kredytowa

Warto również dodać, że największym atutem w ocenie scoringowej jest pozytywna „przeszłość kredytowa” i terminowe spłacanie zobowiązań. Innymi słowy, chodzi o to, aby móc się wykazać przed bankiem zaciągniętymi, a następnie spłaconymi na czas kredytami. Wiele osób starających się pierwszy raz o kredyt bankowy uważa, że fakt iż do tej pory nie zaciągnęli jeszcze żadnego zobowiązania jest ich atutem. Świadczyć może przecież o unikaniu zadłużenia, a więc w domyśle, o racjonalnym zarządzaniu finansami.

W rzeczywistości tacy klienci są dość problematyczni dla banków. Nie wiadomo bowiem, czego można się po nich spodziewać. Dlatego też doradcy bankowi często podpowiadają osobom starającym się o kredyt hipoteczny, zaciągnięcie nawet niewielkiego kredytu lub pożyczki konsumpcyjnej. Jej szybka i terminowa spłata stanowi już pozytywną historię kredytową i może ułatwić zaciągnięciu dużego kredytu na zakup mieszkania czy domu.

Scoring a Biuro Informacji Kredytowej

Instytucją, która w Polsce pomaga bankom w ustaleniu scoringu jest Biuro Informacji Kredytowej. W BIK znajdują się zebrane oceny scoringowe wszystkich osób, które w przeszłości korzystały z kredytu. Ocena jest przedstawiana na skali punktowej. Stąd nazwa - score, czyli ocena punktowa, którą stosuje BIK. Im wyższa liczba uzyskanych punktów, tym wiarygodność kredytowa jest wyższa.

Warto podkreślić, że starając się o kredyt nie musimy czekać na weryfikację scoringu przez bank. Można to zrobić samemu. W tym celu można zamówić raport BIK - niestety jest on płatny. Scoring kredytowy przygotowany przez Biuro Informacji Kredytowej nie oznacza oczywiście ostatecznej oceny kredytowej. Należy podkreślić, że choć ocena scoringowa w BIK danej osoby jest jedna, to jednak każdy bank może ją inaczej interpretować. Wynika to z wewnętrznych procedur poszczególnych instytucji finansowych.

Scoring aplikacyjny

Scoring stosowany przez banki to tzw. scoring behawioralny. Możesz się jednak spotkać także ze scoringiem aplikacyjnym. W tym przypadku scoring jest określany nie na podstawie danych zebranych przez BIK, ale na informacjach dostarczanych przez samego wnioskodawcę. Scoring apliakcyjny polega więc na przyznaniu punktów na podstawie danych poddanych w specjalnej karcie scoringowej - podobnie jak w przypadku scoringu behawioralnego, punkty stanowią miarę oceny ryzyka związanego z danym kredytobiorcą.

Jeśli chcesz sprawdzić swoją zdolność kredytową lub porównać oferty kredytów hipotecznych, wejdź na Otodom Finanse.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany