17 czerwiec 2020

Sprostowanie do materiału „Sąd nad dzieckiem” - Franio chce do mamy

Nieprawdziwe są poniższe informacje, które znalazły się w artykule pt. „Sąd nad dzieckiem” - Franio chce do mamy, opublikowanym w dniu 28 maja 2020 r. na portalu internetowym Twoje-Miasto.pl
Koronawirus
38190
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
  1. Pracownicy PCPR we Wrocławiu po zabraniu dziecka z przedszkola, przewieźli je do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Dziecko zostało umieszczone na podstawie postanowienia sądowego w rodzinnej pieczy zastępczej.
     
  2. Pani Magdalena w pierwszej kolejności udała się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu i że usłyszała w nim, że nie może być ofiarą przemocy, bo przyszła z markową torebką na ramieniu, a jej dziecko miało na stopach markowe trampki (…). Zgromadzona dokumentacja potwierdza, że w tym czasie Pani Magdalena wraz z małoletnim była objęta nadzorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy. Współpracę z PCPR we Wrocławiu Pani Magdalena podjęła dopiero w sierpniu 2019 r.
     
  3. Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu uczestniczył podczas pierwszych spotkań małoletniego z W. Psycholog PCPR we Wrocławiu nie mógł uczestniczyć w pierwszych spotkaniach małoletniego z W., ponieważ w tym czasie Pani Magdalena wraz z małoletnim była objęta nadzorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, co potwierdza dokumentacja zgromadzona w sprawie.
     
  4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu nie odmówiło komentarza, powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych, lecz odniosło się w formie pisanej do przesłanej wiadomości email. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 7 ust 3) obligują nas do zachowania w tajemnicy informacji o osobach, do których stosuje się niniejszą ustawę oraz członkach ich rodzin, w tym informacji o udzielonej tym osobom pomocy i świadczeniach. Zatem udzielona przez PCPR we Wrocławiu odpowiedź przeczy twierdzeniu, że odmówiliśmy komentarza. 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
38190
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce